فیزیک دانشگاه شیراز http://physicshirazu.ir 2018-10-16T07:22:30+01:00 text/html 2018-10-02T17:26:16+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی جایزه نوبل 2018 فیزیک به دانشمندان لیزر و اپتیک رسید. http://physicshirazu.ir/post/709 <font size="3">جایزه نوبل 2018 فیزیک به سه تن از دانشمندان بزرگ که در زمینه اپتیک و لیزر کار می کنند اهدا شد.</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نفر اول فیزیکدان 96 ساله آمریکایی به خاطر کارهایی در زمینه اختراع انبرک های نوری 50 درصد جایزه را به خود اختصاص داد.</font></div><div><font size="3">&nbsp;دو نفر بعدی جرارد مورو از فرانسه و دونا استریکلند از کانادا 50 درصد&nbsp; این جایزه را به خاطر کشف تکنیک تقویت پالس چیرپ شده دریافت کردند.&nbsp; &nbsp;این تکنیک برای تولید پالس های فوق کوتاه استفاده می شود.</font></div> text/html 2018-10-02T17:21:46+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی کتاب های جدیدی در کانال تلگرام فیززیک دانشگاه شیراز قرار گرفت http://physicshirazu.ir/post/708 <b><font size="3">1. پی دی اف اورجینال اصول فوتونیک صالح</font></b><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>2. پی دی اف اورجینال مکانیک کلاسیک گلدشتاین</b></font></div><div><br></div><div><font size="3"><b>3.&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>4.</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>برای دریافت لینک کانال و کتاب ها به آیدی essimokhlesi در تلگرام پیام دهید</b></font></div> text/html 2018-08-04T08:00:32+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی سلاح های لیزری http://physicshirazu.ir/post/707 <div><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div><div class="thumb tleft" style="float: left; clear: left; margin: 0.5em 1.4em 1.3em 0px; width: auto; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><div class="thumbinner" style="min-width: 100px; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); padding: 3px; background-color: rgb(248, 249, 250); text-align: center; overflow: hidden; width: 242px;"><div class="thumbcaption" style="border: 0px; line-height: 1.4em; padding: 3px; text-align: right;"><font color="#3333ff" size="3">ناتیلوس پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل بود که به عنوان یک سلاح لیزری پدافند هوایی ساخته شد.</font></div></div></div><div class="thumb tleft" style="float: left; clear: left; margin: 0.5em 1.4em 1.3em 0px; width: auto; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><div class="thumbinner" style="min-width: 100px; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); padding: 3px; background-color: rgb(248, 249, 250); text-align: center; overflow: hidden; width: 242px;"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZEUS_engagement.jpg?uselang=fa" class="image" style="text-decoration-line: none; background: none;"><font color="#3333ff" size="3"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/ZEUS_engagement.jpg/240px-ZEUS_engagement.jpg" width="240" height="180" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/ZEUS_engagement.jpg/360px-ZEUS_engagement.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/ZEUS_engagement.jpg/480px-ZEUS_engagement.jpg 2x" data-file-width="990" data-file-height="742" style="border: 1px solid rgb(200, 204, 209); vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255);"></font></a><div class="thumbcaption" style="border: 0px; line-height: 1.4em; padding: 3px; text-align: right;"><div class="magnify" style="float: left; margin-right: 3px; margin-left: 0px;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:ZEUS_engagement.jpg" class="internal" title="بزرگ‌کردن" style="text-decoration-line: none; background: linear-gradient(transparent, transparent), url(&quot;data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 11 15%22 width=%2215%22 height=%2211%22%3E %3Cg id=%22magnify-clip%22 fill=%22%23fff%22 stroke=%22%23000%22%3E %3Cpath id=%22bigbox%22 d=%22M9.491 1.865h-10.99v7.919h10.99z%22/%3E %3Cpath id=%22smallbox%22 d=%22M12.499 6.868h-5.943v4.904h5.943z%22/%3E %3C/g%3E %3C/svg%3E&quot;); display: block; text-indent: 15px; white-space: nowrap; overflow: hidden; width: 15px; height: 11px; user-select: none;"></a></div><font color="#3333ff" size="3">زئوس در حال انهدام یک مین</font></div></div></div><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="3"><b>سلاح لیزری</b>&nbsp;نوعی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87" title="جنگ‌افزار انرژی هدایت شده" style="text-decoration-line: none; background: none;">جنگ‌افزار انرژی هدایت شده</a>&nbsp;است که از پرتو&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1" title="لیزر" style="text-decoration-line: none; background: none;">لیزر</a>&nbsp;برای تخریب هدف استفاده می‌کند. از دهه ۱۹۷۰ تاکنون سلاح‌های لیزری متعدد و متنوعی طراحی و تولید شده‌اند اما اغلب آن‌ها از مرحله تحقیق و اثبات تکنولوژی فراتر نرفته‌اند. امروزه جنگ‌افزارهای زمینی لیزری توانایی نابودی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9" title="موشک" style="text-decoration-line: none; background: none;">موشک‌ها</a>، و گلوله‌های توپ و خمپارهٔ در حال پرواز را پیدا کرده‌اند. سلاح‌های لیزری هوابرد نیز آزمایش‌های موفقیت‌آمیزی داشته‌اند و حتی سیستم‌های لیزری فضایی برای نابودی ماهواره‌ها یا موشک‌های بالستیک نیز پیشنهاد شده‌اند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="3">سلاح‌های لیزری در مقایسه با سلاح‌های متعارف مزایای فراوان و در عین حال معایبی جدی دارند که باعث شده تا کاربرد عملیاتی آن‌ها دشوار باشد. سلاح‌های لیزری به چندین گروه شامل لیزرهای حالت جامد، لیزرهای شیمیایی و لیزرهای&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF" title="لیزر الکترون آزاد" style="text-decoration-line: none; background: none;">الکترون آزاد</a>&nbsp;تقسیم می‌شوند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="3">سلاح لیزری زئوس تنها جنگ‌افزار از این نوع است که در شرایط جنگی مورد استفاده قرار گرفته‌است. این سلاح لیزری بر روی یک خودروی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C" title="هاموی" style="text-decoration-line: none; background: none;">هاموی</a>&nbsp;نصب شده و از سال&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" class="mw-redirect" title="۲۰۰۳ (میلادی)" style="text-decoration-line: none; background: none;">۲۰۰۳</a>&nbsp;در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%E2%80%93%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4)" class="mw-redirect" title="جنگ افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۱۴)" style="text-decoration-line: none; background: none;">جنگ افغانستان</a>و سپس عراق حضور داشته‌است و کار آن انهدام&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86" title="مین" style="text-decoration-line: none; background: none;">مین‌ها</a>&nbsp;و بمب‌های عمل‌نکرده است.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="" size="3"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1" class="mw-redirect" title="کاربردهای نظامی لیزر" style="text-decoration-line: none; background: none;">کاربردهای نظامی لیزر</a>&nbsp;بسیار متنوع است و استفاده مستقیم از لیزر به عنوان سلاح یکی از آنهاست.&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C" title="هدایت لیزری" style="text-decoration-line: none; background: none;">بمب‌های هدایت لیزری</a>&nbsp;که از پرتو لیزر برای نشانه‌گذاری هدف و یافتن آن بهره می‌برند از دقیق‌ترین مهمات هدایت‌شونده محسوب می‌شوند. کاربرد دیگر لیزرها مسافت‌یابی و تعیین دقیق فاصله با هدف است، به‌طوری‌که&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C" title="مسافت‌یاب لیزری" style="text-decoration-line: none; background: none;">مسافت‌یاب‌های لیزری</a>&nbsp;امروزه به بخش مهمی از سیستم‌های کنترل آتش جنگ‌افزارهای مختلف تبدیل شده‌اند. از لیزر همچنین به عنوان یک پادکار دفاعی به ویژه برای گمراه کردن&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%AE" title="فروسرخ" style="text-decoration-line: none; background: none;">موشک‌های گرمایاب</a>&nbsp;نیز استفاده می‌شود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="" size="3"><b>مزایای سلاح های لیزری</b></font></p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 width=%225%22 height=%2213%22%3E %3Ccircle cx=%222.5%22 cy=%229.5%22 r=%222.5%22 fill=%22%2300528c%22/%3E %3C/svg%3E&quot;); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><li style="margin-bottom: 0.1em;"><font size="2">مهمترین امتیاز سلاح‌های لیزری صرفهٔ اقتصادی قابل توجه آنهاست. هزینه هر شلیک یک سلاح لیزری فقط هزینه انرژی است که از طریق سوخت شیمیایی یا الکتریسیته به دست می‌آید. در بسیاری از سلاح‌های لیزری هزینه هر شلیک از یک دلار کمتر است در حالیکه گلوله‌ها یا موشک‌هایی با قدرت تخریبی برابر هزاران دلار قیمت دارند که باید هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری را نیز به آن‌ها افزود.</font></li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><font size="2">سلاح‌های لیزری قسمت‌های مکانیکی کمی دارند و به سرعت تغذیه یا شارژ می‌شوند و هزینه‌های مربوط به استفاده، تعمیر و نگهداری آن‌ها حتی از مهمات سلاح‌های متعارف نیز کمتر است.</font></li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><font size="2">اشعه لیزر با&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B1" title="سرعت نور" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سرعت نور</a>&nbsp;حرکت می‌کند در نتیجه نیازی به محاسبه جابجایی هدف نیست و فرار کردن از آن برای مدافع غیرممکن است. این ویژگی لیزر را گزینه‌ای عالی برای درگیری با اهداف بسیار سریع همچون موشک‌ها و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA" title="راکت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">راکت‌ها</a>، گلوله‌های توپ و خمپاره می‌سازد.</font></li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><font size="2">تأثیر جاذبه زمین بر روی نور بسیار اندک و تأثیر عوامل محیطی دیگر مثل باد نیز معمولاً قابل چشم‌پوشی است به همین جهت در اغلب موارد نیازی به محاسبه تغییر جهت پرتو لیزر بر اثر جاذبه زمین یا باد نیست.</font></li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><font size="2">شیوهٔ تمرکز اشعه لیزر را می‌توان به دلخواه تغییر داد تا منطقهٔ مورد تخریب آن کوچک یا بزرگ باشد. این امکان در مورد سلاح‌های انفجاری وجود ندارد.</font></li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><font size="2">سلاح لیزری با داشتن یک منبع انرژی کافی میزان نامحدودی مهمات در اختیار دارد در حالیکه هر سلاح متعارف قابلیت حمل میزان محدودی مهمات را دارد.</font></li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><font size="2"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%AF%D8%AF_(%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1)" title="لگد (جنگ‌افزار)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نیروی لگد</a>&nbsp;ناشی از لیزر تقریباً صفر است چون نسبت حرکت به انرژی نور بسیار اندک (دقیقاً ۱/c) است.</font></li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><font size="2">لیزر هیچ صدا یا نوری در محل شلیک تولید نمی‌کند که توسط انسان قابل تشخیص باشد در نتیجه از این طریق نمی‌توان موقعیت سلاح لیزری را پیدا کرد</font><span style="font-size: 14px;">.</span></li></ul></div> text/html 2018-03-11T15:25:16+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی دانلود کتابی کم یاب در اینترنت http://physicshirazu.ir/post/705 <div><font size="4">دانلود کتاب Gyrotron Oscillators در لینک زیر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style=""><a href="https://t.me/physicshirazu/283" target="_blank" title="کتابی کم یاب" style=""><font size="6"><div style="">&nbsp; download Gyrotron Oscillators</div><div style=""></div></font></a></div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-03-09T15:51:00+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی دانلود کتاب های فارسی مهم رشته فیزیک http://physicshirazu.ir/post/704 <font size="3">pdf تعدادی از کتاب های مهم رشته فیزیک تهیه شده است برای دریافت این فایل ها به کانال تلگرام فیزیک دانشگاه شیراز مراجعه کنید<b>.</b></font><div><font size="3"><b>برای ورود به کانال فیزیک دانشگاه شیراز روی لسنک زیر کلیک کنید.<br></b></font><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/physicshirazu" target="_blank" title="فیزیک شیراز"><font size="6">کانال تلگرام فیزیک دانشگاه شیراز</font></a></div></div> text/html 2017-04-30T08:27:57+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی معرفی فیزیک پزشکی http://physicshirazu.ir/post/703 <div><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">فیزیک پزشکی یکی از گرایشهای فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. به ‌بیان دیگر ، دانشجویان رشته فیزیک بعد از اخذ مدرک کارشناسی در این رشته ، می‌توانند بعد از امتحان ورودی وارد رشته فیزیک پزشکی شده و مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته اخذ نمایند</font></span></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">فیزیک پزشکی را میتوان به چهار دسته متفاوت کلاسه بندی کرد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight"><b>تصویر برداری تشخیصی</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">تصویربرداری پزشکی (Diagnostic Imaging): در این شاخه از فیزیک پزشکی، با مدالیته‌‌هایی همچون سی تی اسکن، ام آر آی (تصویر برداری تشدید مغناطیسی)، سونوگرافی، ماموگرافی، فلوروسکوپی، و رادیوگرافی معمولی میتوان سر و کار داشت. پرتوشناسی زیرمجموعهء این شاخه از فیزیک پزشکیست. طراحی و ضمانت کارکرد صحیح (accreditation) و کنترل کیفیت (Quality Control) اینگونه دستگاه ها بر عهده ی فیزیکدان های پزشکی می‌باشد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;</font><b><font size="4">فیزیک بهداشت</font></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">فیزیک بهداشت (Health Physics): در این شاخه از فیزیک پزشکی بر روی مباحثی تمرکز می‌شود که سرو کار با محاسبات کنترل کیفیت (Quality Control) و بویژه دوزیمتری، و شرایط محافظت از پرتوهای یونیزان (Radiation Protection) در محیط‌های متفاوت دارد. طراحی سیستم‌های حفاظتی در بخش‌های رادیوتراپی و پرتوافکن در بیمارستان‌ها، وضع قوانین و پروتوکول‌های کار با رادیوایزوتوپ‌های گوناگون و ضایعات هسته‌ای در سطح کشوری، و حتی مسئولیت ضمانت سیستم‌های پوششی (Shielding calculations) و حفاظتی راکتورهای هسته‌ای از وظایف متخصصین فیزیک بهداشت میباشد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4" color="#3333ff"><b>رادیوتراپی</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">رادیوتراپی (Radiation Therapy): در پزشکی معضلات زیادی (بطور مثال بسیاری از سرطان‌ها) را می‌توان نام برد که توسط پرتوزایی (گاما، الکترون، پروتون، و نوترون) معالجه و یا حتی مداوا می‌شوند. مسئولیت عملکرد و تضمین کارکرد (Quality Control and Accreditation) اینگونه سیستم‌ها بر عهدهء متخصص رادیو تراپی است.9 در فرم نوین، متخصصین این رشته اغلب بر روی و یا با دستگاههای پرتوزایی نظیر چاقوی گاما، سایبر نایف، پروتون درمانی، لیناک، و یا توموتراپی مطالعه و سرو کار دارند، و یا در زمینه‌هایی مثل برکیتراپی تخصص می‌گیرند.&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4" color="#3333ff"><b>&nbsp;پزشکی هسته‌ای</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">پزشکی هسته‌ای (Nuclear Medicine): با مدالیته‌هایی نظیر اسپکت (SPECT) و پت اسکن (PET) سرو کار دارد. در حقیقت این شاخه هم یک نوع تصویر برداری پزشکی است، اما از آنجایی که مکانیزم تولید پرتو اینجا بر خلاف منشا فتو الکتریکی و عبوری (transmission) منشا in vivo رادیو ایزوتوپی دارد (emission)، این شاخه را اغلب متمایز از سایر مدالیته‌ها دانسته‌اند.&nbsp;</font></div> text/html 2017-04-30T07:35:36+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی تاریخچه کوچکی فیزیک دانشگاه شیراز http://physicshirazu.ir/post/702 <font size="3">بخش فیزیک دانشگاه شیراز از سال 1341 شروع به فعالیت کرد. در سال 1345 برای اولین بار در این بخش دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته شد. ولی پذیرش دانشجوی دکترا با شروع انقلاب اسلامی به تعویق افتاد . با تلاش های هیئت علمی دلسوز دانشگاه در سال 1367 اولین دانشجویان دکترا در این بخش پذیرش شد . در این دوره 4 دانشجوی دکترا پذیرفته شد.</font><div><font size="3">بخش فیزیک دانشگاه شیراز در زمینه های اتمی- مولکولی ، هسته ای ، حالت جامد ( ماده چگال)، اختر فیزیک و ذرات بنیادی دانشجوی دکترا و ارشد ارائه می شود . از بهترین استاد های ایران در زمینه های مختلف فیزیک در این دانشگاه حضور دارند . اساتیدی که &nbsp;مقالات زیادی در مجلات معتبر &nbsp;داده اند . در حال حاضر بیش از 20 &nbsp;استاد با &nbsp;بخش فیزیک دانشگاه شیراز همکاری دارند .</font></div> text/html 2017-03-13T15:46:26+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی آزمون کیهانی برای سنجش مکانیک کوانتومی http://physicshirazu.ir/post/699 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">با استفاده از نور دو ستاره در کهکشان راه شیری،&nbsp;گریز‌راهِ فیزیک کوانتوم مورد ارزیابی قرار گرفته است.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"><a href="http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.118.060401" class="" target="" name="" style="color: rgb(126, 153, 177);"><img src="http://psi.ir/upload/news/1395/ajami/PhysRevLett.118.060401.png" alt="" hspace="" height="160" width="320" vspace="" border="0"></a><br></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">بر مبنای مکانیک کوانتوم، حالت‌های ذرات درهم‌تنیده فارغ از فاصله بین آن‌ها، تحت تاثیر یکدیگر هستند. در سال 2015&nbsp;&nbsp;این «کنش در فاصله» از طریق گریز‌راه مورد بررسی قرار گرفته بود. اکنون پژوهشگران اتریشی و امریکایی کنش در فاصله را از طریق آزمون‌های بل&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 22px;">(</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 22px;">Bell tests</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 22px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">&nbsp;مورد ارزیابی قرار داده‌اند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">در این آزمون، قطبیدگی دو فوتون درهم‌تنیده که در فاصله‌ای از یکدیگر قرار دارند، اندازه‌گیری شده است. نحوه طراحی و اجرای این آزمایش می‌تواند بر نتیجه آن مؤثر باشد که در سال 2015 نادیده گرفته شده بود. برای انجام ایده‌آل آزمون بل، باید تنظیمات مربوط به قطبنده، زمانی که فوتون‌ها در حال پرواز هستند، به طور تصادفی تغییر کند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">در پژوهش جدید، برای بررسی تاثیر عوامل بیرونی ناشناخته بر نتیجه آزمایش، از نور ستارگان به منظور تولید اعداد تصادفی لازم در آزمایش کمک گرفته شد تا تنظیمات مربوط به آزمایش، غیرقابل پیش‌بینی باشد. نتیجه این ‌بررسی‌ها در&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 22px;"><a href="http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.118.060401" style="color: rgb(126, 153, 177);"><span dir="LTR">Physical Review Letters</span></a></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;منتشر شده است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16px;">منبع: psi.ir</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: Tahoma; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16px;"><br></span></p> text/html 2017-03-02T21:36:00+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی پراکندگی نور توسط نور http://physicshirazu.ir/post/698 <p><br> </p> <p>فیزیک دانشگاه شیراز: </p> <p>دانشمندان در LHC شواهدی برای پراکندگی نور توسط نور پیدا کرده‌اند که در آن، دو فوتون برهمکنش کرده و تغییر مسیر می‌دهند. </p> <p>بر اساس الکترودینامیک کلاسیک، پرتوهای نور، بدون پراکندگی از هم عبور می‌کنند؛ اما در فیزیک کوانتومی، با وجود اینکه این پدیده، نامحتمل به نظر می‌رسد، پرتوهای نور می‌توانند توسط یکدیگر پراکنده شوند. یکی از قدیمی‌ترین پیشگویی‌های الکترودینامیک کوانتومی، این است که فوتونها (ذرات حامل نیروی الکترومغناطیس) می‌توانند بر هم اثر کرده و توسط یکدیگر، پراکنده شوند. این پدیده در محیطهای مختلف آزموده شده ولی تا قبل از این، مشاهده مستقیم آن میسر نشده بود. </p> <p>در سال ۲۰۱۲، فیزیکدانان پیشنهاد کردند که این پدیده می‌تواند در برخورددهنده بزرگ هادرونی (LHC) در سرن مشاهده شود. پروتونهایی که تا نزدیک سرعت نور شتاب داده می‌شوند، یک میدان مغناطیسی خیلی قوی تولید می‌کنند. وقتی به‌جای پروتون از یون استفاده شود، این میدان، قوی‌تر هم می‌شود. زمانیکه دو یون از کنار هم عبور داده می‌شوند، دو فوتون توسط یکدیگر پراکنده می‌شوند، در حالیکه یونها بدون تغییر می‌مانند. دانشمندان دو فوتون کم انرژی با خصوصیات حرکتی ویژه و بدون فعالیت اضافی را در آشکارساز مشاهده می‌کنند. </p> <p>فیزیکدانان در سال ۲۰۱۵ در آزمایش ATLAS، پراکندگی نور توسط نور را آزمودند و نتایج امیدوارکننده‌ای با دقت ۴٫۴σ بدست آوردند. مقدار σ، اهمیت آماری یک نتیجه علمی را نشان می‌دهد. فیزیکدانان معمولا فقط وقتی از واژه “کشف” صحبت می‌کنند که نتیجه‌ای با ۵σ پیدا کنند؛ در حالیکه ۳σ نشان‌دهنده‌ی مدرک جدید و قابل اهمیتی برای آن پدیده است. پراکندگی نور توسط نور ، سطح مقطع پراکندگی بسیار کوچکی دارد که نشان‌ می‌دهد این پدیده به‌ندرت رخ می‌دهد: به‌ازای هر ۴ میلیارد رویداد فقط ۱۳ نمونه از این دو فوتون مشاهده می‌شود. </p> <p>از آنجایی که دانشمندان فقط تعداد کمی از این پراکندگی‌ها را مشاهده می‌کنند، دقت آماری نتایج آنها محدود است. محققان امیدوارند با راه‌اندازی مجدد LHC در اواخر سال ۲۰۱۸، بتوانند داده‌های بیشتری برای آزمودن دقیق‌تر این پدیده جمع آوری کنند. مطالعات بیشتر می‌تواند دریچه‌ی تازه‌ای رو به فیزیک جدید در LHC باز کند و شاید بتواند شواهدی برای فیزیک فرای مدل استاندارد ذرات فراهم کند؛ مثلا ذرات شبیه اکسیون (axion) که کاندیدی برای ماده تاریک هستند. نظریه‌های مختلف، پیش‌بینی کرده‌اند که پراکندگی نور توسط نور می‌تواند به چنین ذراتی، حساس باشند </p> <p><br> </p> text/html 2017-02-27T04:12:03+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی کشف فراماده ای جدید که باعث رسیدن به حد نهایی سختی می شود http://physicshirazu.ir/post/697 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">محققان نشان دادند که طراحی سه بعدی جدید فراماده به طور نظری اولین ساختار برای رسیدن به محدوده نهایی سختی است. این فراماده که ایزومکس نام دارد دارای سختی زیاد، مقاومت بالا و در عین حال سبک است.<span id="more-91043" style="box-sizing: border-box;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">به گزارش&nbsp;<a href="http://click.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(206, 16, 46); text-decoration: none;">کلیک</a>، ماده ایزومکس نوعی فوم سخت است که شکل گیری ساختار سلول های آن تکرارشونده است. ساختارهای این چنینی در واقع نوعی ماده ناهمگون هستند یعنی از اجزای مختلفی ساخته شده اند با این تفاوت که ایزومکس دارای فضای خالی و هواست و این ماده در نوع خود سخت ترین ترکیبی است که تاکنون طراحی شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">هندسه ایزومکس به نحوی است که دارای بیشترین سختی در تمام جهات است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">اولین بار برگر در سال ۲۰۱۵ ، هنگامی که در حال جستجو برای یافتن ماده ای با بالاترین درجه سختی نسبت به سبکی آن بود، به طراحی ایزومکس پی برد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">هدف، جستجوی ساختار سه بعدی سلولی و تکرارشونده ای مانند کندوی عسل بود که دارای چگالی بسیار کم در حجم کل و بیشترین سختی و مقاومت باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">اکنون در مقاله جدیدی برگر و تیمش محاسبات جدیدی را در مدل سازی اولیه کامپیوتر انجام دادند که نشان می داد ساختار هندسی ایزومکس هنگامی که به وسیله نظریه Hashin Shtrikman bounds فرمول بندی می شود، به حد نهایی سختی می رسد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">بدیهی است که تعداد زیادی بازخوردهای مثبت در سال ۲۰۱۵ وجود داشت اما به نظر برخی دانشمندان تا زمانی که موضوعی در مجله ای با امتیاز کمتر کارشناسی شده نمی توان نسبت به آن اطمینان داشت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-91049" src="http://click.ir/wp-content/uploads/2017/02/82736497236-isomax-3_new.jpg" alt="" width="700" height="466" srcset="http://click.ir/wp-content/uploads/2017/02/82736497236-isomax-3_new.jpg 700w, http://click.ir/wp-content/uploads/2017/02/82736497236-isomax-3_new-300x200.jpg 300w, http://click.ir/wp-content/uploads/2017/02/82736497236-isomax-3_new-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 5px auto; display: block !important; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">ایزومکس هنوز ساخته نشده است اما آنچه که باعث می شود ماده از لحاظ نظری سخت باشد ترکیب دو شکل اولیه آن یعنی یک مثلث و یک صلیب است. با استفاده از این دو موتیف، سلول های تکرارشونده ایزومکس از تعداد زیادی هرم ساخته می شوند که به وسیله دیواره های درونی مستحکم می شوند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">طبق عقیده محققان دیوارهای متقاطع برای مقاومت در برابر نیروهای فشاری عمودی بسیار خوب هستند و از طرفی هرمی شکل بودن ماده باعث پایداری ماده می شود و در مقابل نیروهای عرضی از جهات مخالف مقاومت می کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">در طراحی سلول های ایزومکس فضای خالی وجود دارد و این موضوع باعث می شود که این ماده با وجود مقاومت زیاد به طرز باورنکردنی سبک باشد. طبق نظر برگر این ماده کارآمدترین فوم در جهان است، زیرا دارای تقارن و نظم خاصی است و می توان گفت از لحاظ نظری دارای سختی زیادی است که هیچ ماده دیگری شبیه آن نیست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">گام بعدی این تیم بررسی پتانسیل این فراماده در جهان واقعی است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">با استفاده ار آنالیزهای آزمایشگاهی تیم می تواند مقاومت فیزیکی ایزومکس را در آزمایشگاه بررسی کند، همچنین تیم با بررسی فرایندهای تولید این ماده می تواند ساختاری موثر از این ماده را تولید کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">هنگامی که این ماده ساخته شد تیم قصد دارد آن را در هر چیزی از انواع جدید مواد بسته بندی گرفته تا دستگاه های پروتز سبک وزن استفاده کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 2.2em; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-family: &quot;Iran Sans&quot;, Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">درواقع این ماده فوق سبک بهترین عایق حرارتی و مانع نفوذ صدا خواهد بود و کاربردهای مختلفی در ساختارهای هوافضا، اتومبیل های سبک وزن و در تعداد زیادی از ماشین های رباتیک به خصوص انواع موبایل دارد که خود حامل برق هستند.</p> text/html 2017-02-23T05:34:21+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی اساتید دانشکده فیزیک دانشگاه شریف که به خاطر باندبازی عده ای اخراج شدند http://physicshirazu.ir/post/696 <font size="3"><b>1-<span style="font-family: mitra, arial, tahoma; text-align: justify;">دکتر محمد خرمی</span></b></font><div><font size="3"><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; text-align: justify;">یکی از نوابغ فیزیک ایران است که دارنده‌ رتبه‌ اول کنکور سراسری بوده و در 2 سال، سه مدرک کارشناسی ارشد فیزیک، شیمی و ریاضی کسب کرد. وی فردی است که کنش‌های سیاسی یا مداحی در فضای دانشکده نداشته و فقط صفت مشخص او استقلال رأی بود. بیشتر دانشجویانی که تا به حال در المپیادهای بین‌المللی فیزیک شرکت کرده‌اند، روحیه‌ علمی وی را می‌شناسند.</span><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; text-align: justify;">او پس از آن که سه ترم در دانشکده‌ فیزیک تبدیل وضعیت داده نشد، با دلخوری برای همیشه از این دانشکده رفت.</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; text-align: justify;"><b>2-&nbsp;</b></span></font><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;"><b>دکتر محمدرضا ابوالحسنی</b>&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">او بخاطر مخالفت با روندهای ناصحیح استخدام دانشکده از جمله استخدام خانم ''ن ص'' که در نظر وی از نظر علمی فردی ضعیف بود و تازه مداحی هم می‌کرد! ـ استغفرالله صدای زن حرام است ای مسلمان! ـ به شکل زننده‌ای از دانشکده اخراج و حتی پادرمیانی دکتر گلشنی و دکتر سهراب‌پور نیز مؤثر واقع نشد.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">حتی انتقادات وی آنقدر برای دانشکده گران تمام شد که پس از او هرگز اساتید پیمانی در شورای دانشکده راه داده نشدند که این در هیچ دانشکده‌ای سابقه ندارد.</span></div><div><font size="3"><b><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; text-align: justify;">3-&nbsp;</span><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; text-align: justify;">دکتر مهدی سعادت</span></b></font></div><div><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">یکی از بهترین و محبوب‌ترین مدرسان از نظر دانشجویان بود که تاکنون دانشکده فیزیک به خود دیده است. استاد عزیز! همکار نخبه‌تان الان کجاست؟ وی نیز با توجیه کم‌کاری پژوهشی از دانشکده اخراج شد.</span></div><div><b><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">4-</span><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">دکتر قربان‌زاده</span></b></div><div><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">او بخاطر فشارهای وارده، در سال ۱۳۸۴ مجبور به ترک دانشکده فیزیک و دانشگاه شریف شد. وی اکنون از اساتید دانشگاه تهران است و در سال ۱۳۸۸ پژوهشگر نمونه‌ دانشگاه تهران شد.</span></div><div><b><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">5-</span><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">دکتر کیوان اسفرجانی</span></b></div><div><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">دکتر کیوان اسفرجانی که نمی‌توانست روندهای غیرعلمی حاکم بر تصمیمات دانشکده‌ فیزیک را تحمل کند، سال ۱۳۸۵ از دانشکده فیزیک جدا شد و با رفتن او چند دانشجوی جوان، باانگیزه و جویای نام دوره‌ دکتری چند ماه سرگردان ماندند و اوقات بیکاری خود را به یادگیری مداحی در پژوهشکده نانو و قطب ماده چگال مشغول شدند!</span></div><div><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">&nbsp;او اکنون در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا و برترین دانشگاه صنعتی دنیا، دانشگاه MIT عضو گروه مهندسی نانو است.</span></div><div><b><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">6-</span><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">دکتر خاکیان</span></b></div><div><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">او فقط بدلیل نتیجه ارزشیابی دانشجویان از کلاس‌های درس وی، از دانشکده اخراج شد درحالی که همین ارزشیابی از متوسط دیگر اعضای دانشکده در ترم مورد نظر بالاتر بود</span></div><div><b><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">7-</span><span style="font-family: mitra, arial, tahoma; font-size: 17px; text-align: justify;">دکتر پرویزی</span></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="mitra, arial, tahoma"><span style="font-size: 17px;"><b>و چندین استاد نمونه دیگر به خاطر باندبازی و قدرت عده ای فاسد در دانشکده اخراج شدند و عده ای افراد نالایق جذب هیئت علمی دانشکده شدند.</b></span></font></div> text/html 2017-02-12T15:13:56+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی آنتن های پلاسما http://physicshirazu.ir/post/695 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آنتن های پلاسما</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آنتن پلاسما نوعی آنتن رادیویی است که در آن از یک گاز بی اثر مانند آرگون یا نئون یونیزه به عنوان هادی استفاده می‌شود. پلاسمایی که به خوبی یونیزه شده باشد هادی خوبی محسوب می‌شود؛ بنابراین می‌توان آن را به عنوان خط انتقالی برای هدایت امواج یا سطح تشعشعی آنتن در نظر گرفت. استفاده از پلاسما به عنوان آنتن، تغییری اساسی در طراحی آنتن‌های رایج که از هادی فلزی استفاده می‏کنند ایجاد می‌کند. روش‌های مختلفی برای یونیزاسیون پلاسما وجود دارد و در بین این روش‌ها می‌توان از تحریک با موج سطحی، تحریک DC، تحریک با لیزر و ... نام برد. استفاده از گاز یونیزه شده با تحریک موج سطحی به‌عنوان هادی، مزایای قابل توجهی دارد که از آن جمله می‌توان به تغییرسریع فرکانس کاری،سطح مقطع راداری محدود و بسیارکم، برقراری لینک ارتباطی با قابلیت اطمینان بالا و قابلیت خاموش و روشن شدن سریع اشاره نمود. با استفاده از ستون پلاسما به عنوان آنتن، طول آنتن، با تغییر مشخصات فیزیکی تحریک پلاسما به سرعت قابل تغییر است و به‌این ترتیب با تنظیم سریع مشخصات فیزیکی آن می‌توان آنتنی برای فرکانس جدید طراحی نمود. آنتن پلاسما برای هر نوع مدولاسیون انتقالی نظیر موج پیوسته، مدولاسیون فاز، پالسی، AM، FM، طیف گسترده یا مدولاسیون‌های دیجیتال، و هر فرکانسی تا GHz۲۰ مناسب است.</font></div><div><font size="3">آنتن پلاسما دربرابر تهاجمات الکترومغناطیسی ناخواسته مقاوم و مستتر است. به‌علاوه، به دلیل کاهش چشمگیر نویز حرارتی این آنتن نسبت به آنتن معادل فلزی، می‌تواند گزینه مناسبی برای ایستگاه زمینی در باندهای فرکانسی مختلف باشد و نرخ تبادل داده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد .</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ویژگی‌های منحصر به‌فرد آنتن پلاسما</font></div><div><font size="3">وجه تمایز اصلی آنتن پلاسما با آنتن معمولی فلزی آن است که فرآیند یونیزاسیون گاز می‌تواند مقاومت آنتن را تحت‌الشعاع قرار دهد. زمانی که پلاسما یونیزه نباشد، مقاومت آنتن بی‌نهایت است و با امواج الکترومغناطیسی تعاملی ندارد؛ بنابراین نه دارای تشعشعات ناخواسته است و نه امواج مایکروویو توان بالا را دریافت می‌نماید. به‌علاوه، چنانچه پس از ارسال سیگنال مورد نظر مجدد غیریونیزه شود، تداخلات با آنتن‌های هم‌جوار کاهش می‌یابد. در تکنولوژی‌های پیشرفته رادارهای پالسی و ارتباطات دیجیتالی با سرعت بسیار بالا می‌توان از مزایای آنتن پلاسما بهره‏مندشد. از دیگر مزایای ارزشمند آنتن پلاسما می‌توان به کاهش سطح مقطع راداری، قابلیت ایجاد تغییر آنی در پهنای باند، و پویش دایروی با سرعت بالا بدون هیچ عنصر مکانیکی، قابلیت تحمل توان بالاتر نسبت به هادی فلزی، بهره و راندمان بالاتر به‌دلیل تلفات اهمی کم‌تر اشاره نمود.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بازار مصرف آنتن پلاسما</font></div><div><font size="3">آنتن پلاسما دارای ویژگی‌های منحصر به‌فردی است و با انواع رایج فلزی آنتن‌ها قابلیت رقابت دارد. درکاربردهای نظامی، مقاومت در برابر جنگ الکترونیک و مستتر بودن اهمیت بالایی دارد. سایر پارامترهای مورد توجه در جنگ الکترونیک عبارتند از اندازه، وزن و قابلیت تغییر شکل دادن. کاربردهای بالقوه آنتن پلاسما عبارت است از:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">الف. قرار گرفتن در ایستگاه زمینی فضاپیماها و ماهواره‌ها به دلیل برخورداری از نویز حرارتی اندک و قابلیت تبادل داده با نرخ بالا در فرکانس‌های مختلف به‌جای یک فرکانس کاری مستقل</font></div><div><font size="3">الف. قرار گرفتن روی عرشه کشتی‏ها یا در زیردریایی‏ها</font></div><div><font size="3">ب. آنتن‌های سنسور در هواپیماهای بدون سرنشین</font></div><div><font size="3">ج. آنتن‌های خودرویی IFF (تشخیص دوست یا دشمن)</font></div><div><font size="3">د. نصب بر روی هواپیماهای مستتر</font></div><div><font size="3">ه. تجهیزات جمینگ پهن باند شامل فرستنده‌های طیف گسترده</font></div><div><font size="3">و. جانمایی به عنوان عناصر آرایه فازی</font></div><div><font size="3">ز. کاهش تداخلات الکترومغناطیسیEMI</font></div><div><font size="3">ح. شناسایی و رهگیری موشک‌های بالستیک</font></div><div><font size="3">ط. کاهش گلبرگ فرعی یا گلبرگ پشتی آنتن</font></div><div><br></div> text/html 2017-02-02T18:44:22+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی کانال تلگرام فیزیک دانشگاه شیراز راه اندازی شد http://physicshirazu.ir/post/694 <font size="3">با راه اندازی کانال تلگرامی &nbsp;فیزیک دانشگاه شیراز دوستان میتوانند از طریق تلگرام کتاب ها و حل المسائل مورد نیاز را تهیه کنند.</font><div><font size="3">برای جوین شدن به کانال تلگرام فیزیک دانشگاه شیراز روی لینک زیر کلیک کنید .</font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="absmiddle" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 30%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 30%;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 102);">&nbsp;<a href="https://telegram.me/physicshirazu" target="" title="فیزیک دانشگاه شیراز">فیزیک دانشگاه شیراز</a></font></td></tr></tbody></table><font size="3"><br></font></div></div><div><font size="3">جزواتی که در کانال تلگرام فیزیک دانشگاه شیراز موجود است</font></div><div><font size="3">1. جزوه الکترودینامیک دکتر مسعودی</font></div><div><font size="3">2. حل المسائل مکانیک آماری پتریا</font></div><div><font size="3">3.جزوه پلاسما چن دکتر سبحانیان &nbsp;دانشگاه تبریز</font></div><div><font size="3">4- جواب تشریحی سوالات دکترا فیزیک کنکورهای 91،92 ، 93 و 94</font></div><div><font size="3">5- حل المسائل ریاضی جیمز استوارت</font></div><div><font size="3">6- کتاب های هالیدی با حل المسائل این کتاب ها&nbsp;</font></div><div><font size="3">7- جزوه های کتاب های فیزیک&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به زودی جزوات بیشتری در کانال تلگرام قرار داده می شود .</font></div><div><font size="3">کتاب های درخاستی دوستان هم در کانال قرار داده می شود.</font></div> text/html 2017-01-28T05:32:47+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی حل المسائل فارسی کوانتوم پیشرفته ساکورایی http://physicshirazu.ir/post/693 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">حل المسائل فارسی کوانتوم پیشرفته ساکورایی فصل 1و2 موجود می باشد&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">افرادی &nbsp;که لازم دارن &nbsp;به ایمیل زیر پیام بفرستند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">essimokhlesi0098@gmail.com</font></div> text/html 2017-01-11T11:22:45+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی برگزاری دوره آموزشی نرم افزار تخصصی طراحی دستگاههای اپتیکی ZEMAX (پیشرفته) http://physicshirazu.ir/post/692 <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font size="3">برگزاری دوره آموزشی نرم افزار تخصصی طراحی دستگاههای اپتیکی ZEMAX (پیشرفته)<br>در این دوره دانشجویان به صورت تخصspeclabshariار تخصصی طراحی دستگاههای اپتیکی ZEMAX کار کرده و طراحی سیستم های مختلف را با بیان جزئیات انجام خواهند داد.</font></p><p style="margin: 6px 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font size="3">سرفصل مطالب دوره پیشرفته:<br>- طراحی سیستمهای خاص اپتیکی مانند چشم-تداخل سنجهای خاص-سیستمهای تصویر برداری (و یا هر سیستم اپتیکی مدنظر شرکت کنندگان) و بررسی تمام موارد آنالیز و بهینه سازی (گفته شده در دوره مقدماتی) در این سیتمها و رسیدن به یک طرح ایده آل و<span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: inherit;">&nbsp;قابل اجرا<br>- بررسی سطوح خاص و طراحی آنها در نرم افزار<br>- طراحی سیتمهای خاص non sequential<br>- بیان نکات ریز و جزیی از موارد و آیکونهای خاص باقیمانده از دوره مقدماتی<br>- تحلیل همه جانبه سیستمها و در نهایت رسیدن به یک طراح کاملا قابل اتکا<br>طول دوره پیشرفته 20 ساعت و شروع دوره از 12/11/95 می باشد.<br>جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام :<br>1- به سایت آزمایشگاه كاربردی طیف سنجی شریف به آدرس زیر مراجعه نمایید.<br><a href="http://speclab.physics.sharif.ir/" target="_blank" rel="nofollow" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration: none; font-family: inherit;">http://speclab.physics.sharif.ir/</a>&nbsp;<br>2- در ساعات اداری با شماره تلفن 02166166223 تماس حاصل فرمایید.</span></font></p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;"><font size="3">کانال آزمایشگاه کاربردی طیف سنجی شریف:<br><a href="https://telegram.me/speclabsharif" target="_blank" rel="nofollow" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration: none; font-family: inherit;">https://telegram.me/speclabsharif</a></font></p></div> text/html 2017-01-11T11:11:03+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی لیزر الكترون آزاد (FEL) http://physicshirazu.ir/post/691 <font size="3">لیزر الكترون آزاد (FEL)</font><div><font size="3">Free electron laser</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یكی از جدید ترین انواع لیزر كه از نظر ساختار با لیزرهای مرسوم تفاوت های قابل توجه دارد لیزر الكترون آزاد است. از مهمترین ویژگی های آن شدت، كیفیت بالای نور لیزر و تنظیم پذیری آن در یك طیف بسیار كسترده نسبت به سایر لیزر ها است. امروزه كشورهای پیشرفته توان زیادی را در تحقیق روی این لیزر صرف می كنند.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp; وقتی یك ذره بار دار شتاب دار شود، از خودش تابش الكترومغناطیس منتشر می كند؛ هر چه شتاب وارد شده بیشتر باشد توان این تابش بیشتر خواهد شد. حال اگر این ذره دارای سرعتی نسبیتی باشد، تابشی جهتمند خواهد داشت. این اساس كار لیزر الكترون آزاد می‌باشد.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دو روش مرسوم برای شتاب وارد كردن بر ذره بار دار وجود دارد: یكی شتاب درجهت سرعت دیگری شتاب در جهت عمود بر سرعت حركت ذره. برای روش اول نیاز به دستگاه بسیار حجیمی می‌باشد، زیرا در حین وارد كردن شتاب لازم بر ذره بار دار، چون سرعت ذره نسبیتی است مسافت بسیار زیادی را طی خواهد كرد، ولی با روش دوم همان شتاب را با یك حجم محدودی می‌توان تامین كرد. برای وارد كردن شتاب عرضی نیاز یك نیروی عرضی می‌باشد. برای این كار از آهنرباهای مخصوص كه جهت میدان مغناطیسی آنها عمود بر جهت حركت ذره باردار می‌باشد استفاده می‌شود. ذره بر اثر نیروی مغناطیسی لورنتس مسیر دایره ای را طی می‌كند. ولی چون می‌خواهیم ذره در حین نوسان در راستای سرعت اولیه‌اش حركت كند باید جهت میدان مغناطیسی به طور متناوب عوض شود. به همین علت از تعدادی آهنربا كه جهت میدان مغناطیسی آنها یك در میان عوض می شود استفاده می‌كنیم. چون این آهنرباها باعث نوسان ذره بار دار میشوند آنها را جنباننده یا ویگلر می‌نامند .</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">انتخاب الكترون بع نوان ذره باردار در این لیزر به خاطر بهینه بودن آن، چه ازلحاظ عملی و چه از لحاظ نظری است. تقریبا تمام تابشهای گسیل شده در یك لحظه توسط الكترونی كه در میدان مغناطیسی ویگلر در مسیر تناوبی در حال حركت است، در داخل یك مخروط با زاویه راس خیلی كوچك محصور است این زاویه گسیل از نظر عددی حدوداً برابر نسبت انرژی سكون الكترون به انرژی كل الكترون می‌باشد. بنابراین تابش گسیل شده را می‌توان بعنوان باریكه‌ای از پرتوهای موازی كه از نظرهندسی خیلی شبیه پرتوهای باریك لیزرهای مرسوم هستند تلقی كرد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در لیزر الكترون آزاد الكترونها مقید به باندهای انرژی اتمی یا مولكولی (در مقایسه با لیزرهای معمولی) نیستند. تابش در لیزرهای الكترون آزاد معمولا بر اساس عبور الكترونها از میدان مغناطیسی یك آندولاتور یا ویگلر كه باعث می‌شود الكترونها در فضا یك مسیر تناوبی را طی كنند بوجود می‌آید.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">https://telegram.me/joinchat/BMwqxTu_bObM-JSEgXh81Q</font></div> text/html 2017-01-06T10:45:58+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی رییس بخش فیزیک دانشگاه شیراز تکذیب کرد: مطالعه‌ای درباره امواج و پارازیت‌ها نداشته ایم http://physicshirazu.ir/post/690 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">رئیس بخش فیزیک دانشگاه شیراز گفت: استادان و دانشجویان این بخش تاکنون برای سنجش میزان پارازیت ها و امواج در شیراز طرح مطالعاتی خاصی نداشته اند و پیام های فضای مجازی که به مطالعات دانشگاه شیراز در این زمینه استناد می کند اصالت ندارد و تکذیب می شود.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">پروفسور عبدالناصر ذاکری گفت: سنجش و اندازه گیری پارازیت و امواج نیاز به معیار استاندارد و ابزار اندازه گیری دارد، ممکن است معیارها و ابزارهای لازم برای این کار هم وجود داشته باشد اما ما این معیارها و ابزارها را دراختیار نداریم و تا کنون نیز طرحی دراین زمینه انجام نداده ایم.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">عضو هیات علمی دانشگاه شیراز گفت: نمی توان بر اساس حدس و گمان گفت که میزان پارازیت و امواج مزاحم در شیراز بیشتر یا کمتر از دیگر مناطق و شهرهاست، تنها با مطالعه و سنجش کمی و کیفی باید دراین زمینه اظهار نظر کرد، انتشار پیام هایی با محتوای ناقص و بر اساس حدس و گمان نه تنها شایسته نیست بلکه بیشتر موجب نگرانی جامعه می شود.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">ذاکری با بیان اینکه مقامات بهداشتی و مسئولان حوزه سلامت باید درباره زیان بار بودن یا نبودن امواج و پارازیت ها اظهار نظر کارشناسی کنند گفت: دانشگاه شیراز آمادگی دارد تا در صورت لزوم با هماهنگی مسئولان ذیربط دراین زمینه اقدام به اندازه گیری و اعلام نظر کارشناسی کند.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">طی روزهای گذشته پیام هایی در فضای مجازی منتشر شده که با استناد به مطالعات بخش فیزیک دانشگاه شیراز مدعی شده میزان انتشار پارازیت در فضای شیراز چهار برابر تهران است.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">در این پیام ها آمده است : طی سه سال آینده شاهد موج عظیم سرطان در بین جگرگوشه هایمان خواهیم بود، این امواج سردار و کارمند و کارگر نمی شناسد، نمایندگان و اعضای شورا تمهیدی بیاندیشند چرا که این خطر برای همه فرزاندانمان است .</span> text/html 2017-01-06T10:44:02+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی استاد دانشگاه شهید بهشتی برنده جایزه اول کیهان شناسی بوکالتر http://physicshirazu.ir/post/689 <div><font size="2">نیما خسروی برنده جایزه اول کیهان شناسی بوکالتر&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">نیما خسروی فیزیکدان ایرانی از دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی برنده جایزه اول بوکالتر The Buchalter Cosmology Prize سال &nbsp;2016 میلادی شد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">نیما خسروی برنده جایزه بوکالتر &nbsp;برای نظریه انسامبلی گرانش</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">نیما خسروی گرانش کار &nbsp;و کیهان شناس دانشگاه بهشتی در مقاله ای &nbsp;با عنوان نظریه میانگین انسامبلی گرانش Ensemble Average Theory of Gravity با شماره آرشیو &nbsp;arXiv:1606.01887 موفق به کسب این جایزه معتبر شد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">جایزه بوکالتر که قرار است هر سال به ایده های جدید و پیشرو در زمینه کیهان شناسی و گرانش نظری و رصدی داده شود. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ایده هایی که موفق به بازگشایی دریچه ی جدیدی &nbsp;برای فهم ما از انبساط تند شونده کیهان شود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ایده درخشان نیما مفهوم عمیق نظریه های سازگار فیزیکی و انتخاب طبیعت است. نظریه نسبیت عام اینشتینی که بیش از &nbsp;صد سال از فرمول بندی آن می گذرد، از تمام آزمون های رصدی سربلند بیرون آمده است. در حالی که نظریه های دیگر گرانشی را می توان بر روی کاغذ نوشت که از جنبه نظری سازگارند. سوال بزرگ این است که چرا طبیعت از میان این نظریه ها، &nbsp;گرانش اینشتینی را انتخاب کرده است؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اما داستان گرانش جنبه دیگری نیز دارد. زمانی که به کیهان در بزرگ مقیاس نگاه می کنیم مسئله انبساط تند شونده کیهان روبروی ما قرار می گیرد. مسئله ای که با گرانش اینشتینی انتظار آن را نداشتیم. کیهانی که مملو از ماده معمولی باشد و نسبیت عام اینشتینی نظریه صحیح کلاسیک قرار است &nbsp;کیهانی با انبساط کند شونده را تولید کند، در حالی که رصد های کیهانی داستان دیگری را تعریف می کنند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">جایزه بوکالتر برای &nbsp;ارتباط دادن سوال انتخاب بین نظریه های سازگار گرانشی و مسئله انبساط تندشونده به نیما اهدا شده است. &nbsp;در نظریه میانگین انسامبلی گرانش، ترکیبی از مدل های سازگار، نقش نظریه صحیح گرانش را ایفا می کنند. این مدل ترکیبی در مقیاس های منظومه شمسی به گرانش اینشتینی می رسد و در مقیاس های کیهانی عامل انبساط تند شونده کیهان را بازی می کند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">در گفتگویی با نیما خسروی، وی می گوید " این پیشنهاد آغاز یک مسیر است، مسیری برای کندو کاو بین نظریه های سازگار گرانشی و مشاهدات کیهان شناسی و تفکر درباره این سوال که چگونه طبیعت قوانین فیزیکی را انتخاب می کند."</font></div><div><br></div> text/html 2017-01-04T19:59:37+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی چزوه پلاسمای دکتر سبحانیان دانشگاه تبریز http://physicshirazu.ir/post/688 <font size="3"> چزوه پلاسمای دکتر سبحانیان دانشگاه تبریز موجود می باشد دوستانی که لازم دارن ایمیل بزنن تا برای آنها جزوه ایمیل شود&nbsp;</font><div>ایمیل : essimokhlesi0098@gmail.com</div> text/html 2017-01-04T19:54:21+01:00 physicshirazu.ir اسماعیل مخلصی چرا پلاسما دیامغناطیس است؟ http://physicshirazu.ir/post/687 <div><font size="3">چرا پلاسما دیا مغناطیس است?</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ذرات الکترون و یون وقتی در پلاسما حرکت میکنند در اطراف خود ضمن حرکت میدان ایجاد می کنند.</font></div><div><span style="font-size: medium;">وقتی به پلاسما میدان خارجی اعمال کنیم</span></div><div><font size="3">ذرات تحت تاثیر میدان مغناطیسی شروع به دوران میکنند.</font></div><div><font size="3">یعنی ذرات شروع به چرخش می کنند با شعاعی که به آن شعاع لارموری میگویند.</font></div><div><font size="3">جهت این دوران همیشه طوری است که:&nbsp;</font></div><div><span style="font-size: medium;">&nbsp;میدان مغناطیسی تولید شده توسط ذرات بار دار با&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">میدان مغناطیسی اعمال شده از خارج مخالفت کند.</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بنابراین</font></div><div><font size="3">ذرات پلاسما میدان مغناطیسی را کاهش می دهند&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">و پلاسما به این دلیل دیامغناطیس است.</span></div>